Урокi беларускай мовы

Belarusian lessons

Урокi беларускай мовы

Belarusian language lessons for children and adults

(English and Russian version below)

З верасня ў нас будзе новая праграма - БЕЛАРУСКАЯ МОВА!
Запрашаем на заняткі дзяцей ад 7 год і старэйшых, а таксама дарослых.

Выкладчык - Аляксей Мусорын, кандыдат філалагічных навук, аўтар навучальнага дапаможніка “Беларуская мова”.

Заняткі online у невялікіх групах (2-5 чалавек). Групы падбіраюцца не толькі па ўзросту, але і па ўзроўню валодання мовай.

На ўроках мы будзем чытаць, пісаць, гаварыць, абмяркоўваць кнігі, знаёміцца з гісторыяй і культурай Беларусі.

Заняткі пачынаюцца з 12 верасня, раз на тыдзень, 60 хвілін, 70 CAD.

Каб запісацца, пішыце на wonderheritagelanguage@gmail.com або ў прыват, тэлефануйце на +1(647)8914507.

С сентября у нас будет новая программа – БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК! Приглашаем на занятия детей от 7 лет и старше, а также взрослых.

Преподаватель – Алексей Мусорин, кандидат филологических наук, автор учебного пособия по белорусскому языку “Беларуская мова”.

Занятия онлайн в маленьких группах (2-5 человек). Группы подбираются не только по возрасту, но и по уровню владения языком.

На уроках будем читать, писать, говорить, обсуждать книги, знакомиться с историей и культурой Беларуси.

Занятия с 12 сентября, раз в неделю, 60 минут, 70 CAD.

Чтобы записаться, пишите на wonderheritagelanguage@gmail.com или в личку, звоните на +1(647)8914507.

Starting from September, our centre will have Belarussian language lessons online! We invite children 7+ and adults to our lessons.

Teacher – Alexei Musorin, MA/Ph.D, author of a Belarusian language textbook.

The lessons are online, in small groups (2-5 students). Groups are formed according to both age and language proficiency level.

At the lessons, we will read, write, speak, discuss books, learn about Belarusian history and culture.

The program starts from September 12, once a week, 60 minutes, 70 CAD.

To sign up, write to wonderheritagelanguage@gmail.com or PM; or call +1(647)8914507.